Välj en sida

Musik

Musik har alltid varit en stor del av mitt liv.
Att lyssna till, spela själv eller skriva låtar. Mina gåvor som rör sång och musik kommer främst till uttryck genom låtskrivning och lovsångsledning.

 Lovsånger
Via David Media har flera av mina sånger spelats in och getts ut och ambitionen med mina sånger är ära till Gud och användarvänlighet.
Min önskan är att kombinera två avgörande sidor av vad lovsånger bör göra: Dels lära ut något om Gud som teologiskt och erfarenhetsmässigt är sant för kyrkan. Dels möjliggöra vår respons till dessa sanningar. Gud visar något för oss, vi gensvarar, ger respons med vår bön, våra ord och sånger, men framför allt med våra liv.

Lovsångsledare
Jag fungerar regelbundet som lovsångsledare och har så gjort sedan tonåren. För en samlad bild av mina värderingar och tankar kring lovsångsledning hänvisar jag till min bok ”Att leda lovsång”.

Visor
Jag skriver även visor på svenska, ett material som jag mer och mer använder där tillfälle ges. I mina visor låter jag ofta vardagliga händelser eller möten med människor ligga som grund för texten. Ofta rymmer alla dessa vardagshändelser djupare bottnar och det önskar jag sätta fingret på genom mina visor. Gud och livet är alltid större.

 

Åt andra
Jag skriver även musik till andra på beställning eller där det efterfrågas.

Kreativitet

Kreativitet har alltid fascinerat mig. Fanns det obegränsat med tid skulle jag gärna teckna, måla, sy, bygga eller pyssla med webbdesign mer än vad jag gör. Att kreativt var igång gör mig levande. Mest handlar det om låtskrivning eller textproduktion, men även att till exempel klä om möbler.

Jeansgrejer har blivit min grej och jag klär då och då om möbler eller lämpliga produkter i detta fantastiska material. Fåtöljer, soffor och gamla telefoner hör till mina klassiker.