Välj en sida

Min tro

Min tro och gudsbild hittar mycket av sin spänst i motsatsförhållandena mellan Guds nåd och Guds helighet. I Guds storhet och suveränitet, i Guds barmhärtighet och oförklarliga tålamod. Jesus är min vän, men samtidigt min Herre, full av sanning, full av nåd.

Min övertygelse är att Jesus går att följa för att han är sann och trovärdig, men även möjlig att uppleva och lära känna mer. Att Guds Helige Ande är i mig och nära, att Gud inte är opersonlig och långt borta. Han är nära, även när känslan sviktar. Gud är i tystnaden, i stormarna, i leken och lyckan. Han ÄR.

Och han ser på mig och säger: ”Jag är så FÖR dig!”

 


 

Jag är född och uppvuxen i ett EFS-hem, levde tonåren inom Trosrörelsen, gick en bibelskola inom Evangeliska Frikyrkan och har arbetat som ungdomspastor i en Pingstförsamling. Genom mina år på Team Med Uppdrag, som famnar brett vad gäller olika kristna rörelser, har jag fått en bredd som jag är tacksam för.

Jag trivs lika bra på en veckas tyst retreat eller där karismatiken tar sig yvigare och mer högljudda uttryck och ser i detta en rikedom jag inte vill vara utan.

Om en mer definierad trosbekännelse efterfrågas faller jag tillbaka på den tron som svensk frikyrka bekänner sig till, tex Evangeliska Frikyrkan, som är min hemvist vad gäller församlingstillhörighet.